Three Kingdoms 2010

Three Kingdoms 2010

Category:

฿50

Cover TH 4-6-8 = 1
Screen 23 Dise

Download
Up to 6 times/1 Week

Description

เรื่องย่อ สามก๊ก Three Kingdoms 2010

สู่ปฐมบทแห่งสงครามอันยิ่งใหญ่ของสาม แคว้นกับเวอร์ชั่นล่าสุดปี 2010 ที่รวบรวมเหล่านักแสดงชั้นนำไว้มากมาย ทุ่มทุนสร้างกว่า 100 ล้านหยวนกับเรื่องราวของประเทศจีนในขณะนั้น แบ่งแยกเป็น ๓ อาณาจักร หรือเรียกว่า สามก๊กอาณาจักร ของเล่าปี่ เรียกว่า “จ๊กก๊ก” อาณาจักรของพระเจ้าซุนกวน เรียกว่า “ง่อก๊ก”และอาณาจักรของพระเจ้าโจผี เรียกว่า “วุยก๊ก”การช่วงชิงอำนาจ ความได้เปรียบและสงครามอันดุเดือดก็ได้เริ่มต้นขึ้น…เรื่องสามก๊ก เป็นเรื่องตอนที่แผ่นดินจีนแบ่งแยกออกเป็นสามก๊กใหญ่ๆ นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าเลนเต้กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น ครองราชเมื่อ พ.ศ. ๗๑๑ พระเจ้าเลนเต้เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอไม่สนพระทัยที่จะบริหารบ้านเมือง มัวแต่แสวงหาความสุขสำราญส่วนพระองค์ ปล่อยให้ ขันทีทั้ง ๑๐ว่าราชการตามความพอใจ จนขุนนางและประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปทั่วพระเจ้าเลนเต้ มีโอรส ๒ พระองค์ ต่างชนนีกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในการ สืบราชสมบัติครั้นพระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนม์ โอรสองค์ใหญ่ คือ หองจูเปียน ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่ได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ต่อมา โดยมีนางโฮเฮาพระมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแต่ในราชสำนักก็ยังวุ่นวายจากพวกขันทีทั้ง ๑๐ อยู่ โฮจิ๋นพี่ชายของนางโฮเฮาจึงเชิญตั๋งโต๊ะมาช่วยกำจัดพวกขันทีเมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยเป็นปกติแล้ว ตั๋งโต๊ะก็ยึดอำนาจถอดถอนหองจูเปียงออกโดยให้เอาสุราผสมยาพิษกรอกจนสิ้นพระชนม์ จากนั้นก็สถาปนาหองจูเหียบขึ้นเป็น กษัตริย์ มีพระนามว่าพระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วตั๋งโต๊ะก็ตั้งตนเป็นพระมหาอุปราช มีฐานะเป็นบิดาบุญธรรม ของพระเจ้าเหี้ยนเต้ถืออำนาจบาทใหญ่กระทำการทุจริต พวกขุนนางทั้งหลายจึงคิดที่จะกำจัด ตั๋งโต๊ะ แต่ก็ไม่สำเร็จจนอ้องอุ้นได้วางแผนส่งนางเตียวเสี้ยน ซึ่งเป็นบุตรสาวบุญธรรม ไปเป็น ภรรยาตั๋งโต๊ะ ให้นางใช้อุบายและมารยาหญิงทำให้ตั๋งโต๊ะผิดใจกับลิโป ผู้ เป็นหทารเอกจนกระทั่งลิโป้ฆ่าตั๋งโต๊ะตายแต่อ้องอุ้นก็ไม่สามารถจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยได้ ในที่สุดอ้องอุ้นก็ ถูกลิฉุยกับกุยกีพรรคพวกของตั๋งโต๊ะฆ่าแล้วลิฉุยกับกุยกีก็บังคับพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ ใต้อำนาจ มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารบ้านเมืองพระเจ้าเหี้ยนเต้คับแค้นใจมาก จึงมีรับสั่ง เรียกโจโฉมาช่วยกำจัด ลิฉุย กุยกี และพรรคพวก โจโฉยึดอำนาจในเมืองหลวงไว้ได้ แล้วกำเริบ ตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชควบคุมพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ใต้อำนาจ

FB Page : Ackercover

Chinese Cover Click