Ancient Love Poetry

Ancient Love Poetry

Category:

฿50

Cover Sub 1-2 = 1
Cover Sub 4-6-8 = 1
Screen  11 Disc

Cover TH 1-2 = 1
Cover TH 4-6-8 = 1
Screen  11 Disc

Download
Up to 3 times/1 Week

Description

Ancient Love Poetry

Title: 千古玦尘 / Qian Gu Jue Chen
English title: Ancient Love Poetry
Genre: Xianxia, romance
Episodes: 49
Broadcast network: Tencent
Broadcast period: 2021-Jun-17

Synopsis
Ancient Love Poetry follows Shang Gu, once a leader of the four immortals, who falls into a deep sleep after sacrificing herself in a trial that lasted 60,000 years. Shang Gu wakes up many years later, and memories of what happened 300 years ago were completely wiped. But her former lover, Bai Jue, never forgot about her. Sacrificing his reincarnation for her life, he waited for her for 60,000 years. Even when his soul disappears, Shang Gu will wait for him forever.

Cast
Zhou Dong Yu as Shang Gu / Hou Chi
Xu Kai as Bai Jue / Qing Xiu / Bai Xuan
Zhang Jia Ni as Wu Huan
Liu Xue Yi as Tian Qi / Jing Yua
Li Ze Feng as Zhi Yang
Lai Yi as Gu Jun
Luo Qiu Yun as Yue Mi
Zhang Ya Qin as Feng Ran
Fu Xin Bo as Mu Guang
Huang Jue as Sen Jian
Zhang Yun Long as Jing Jian
Zhang Xiao Chen as Xuan Yi
Zhong Qi as Jing Zhao
Liu Meng Meng as Xue Ying
Hao Shuai as Jing Yang
Fan Jin Wei as Mo Yu
Dai Si as Chang Qin
Lu Hong as Sen Yu

Production Credits
Original writing: Shang Gu (上古) by Xing Ling
Director: Yin Tao, Li Cai
Screenwriter: Rao Jun, Li Zhen Ru, Xing Ling
Producer: Yang Xiao Pei, Qi Shuai
Company: Tencent Penguin Pictures, Linmon Pictures
Art Director: Shao Chang Yong
Style Director: Lai Xuan Wu (赖宣吾)

Credit http : myasianartist
Cover Chinese Series