นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1. Ackercover ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย โปรดแจ้งเราทางอีเมล acker4cover@gmail.com, Live Chat หรือ Inbox ทางเพจ Ackercoverthailand ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ
2. หากสินค้าผิดประเภท Ackercover จะทำการส่งให้อีกครั้งทางอีเมลที่ท่านติดต่อเข้ามาที่ acker4cover@gmail.com, Live Chat หรือ Inbox ทางเพจ Ackercoverthailand ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า   

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น โปรดแจ้งเราทางอีเมล acker4cover@gmail.com, Live Chat หรือ Inbox ทางเพจ Ackercoverthailand ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก

กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้ ?
ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว